بالارفتن ایران اسلامی آمریکا تروریسم

بالارفتن: ایران اسلامی آمریکا تروریسم تروریستی حمله تروریستی گروه تروریستی حملات تروریستی

گت بلاگز اخبار پزشکی صحت هفتمین انتخابات نظام پزشکی تایید شد

رئیس هیئت نظارت مرکزی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی صحت این انتخابات را تایید کرد.

صحت هفتمین انتخابات نظام پزشکی تایید شد

صحت هفتمین انتخابات نظام پزشکی تایید شد

عبارات مهم : مرکزی

رئیس هیئت نظارت مرکزی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی صحت این انتخابات را تایید کرد.

دکتر محمدحسین قربانی در گفتگو با ایسنا با تایید صحت هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی، اعلام کرد: در بازشماری آراء هیچ تغییری در آمارها و ارقام ایجاد نشد و نتیجه های نیز به همان ترتیبی که در روزهای اول اعلام کردیم باقی ماند. 23 درصد آرای انتخابات در پایتخت کشور عزیزمان ایران بازشماری شد ولی هیچ تغییری ایجاد نشد.

صحت هفتمین انتخابات نظام پزشکی تایید شد

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دیروز صحت انتخابات به وسیله هیات مرکزی اعلام شد ولی امروز شنیدیم که بعضی افراد به این انتخابات اعتراض داشتند. یک بار دیگر اعلام می کنیم که هیات مرکزی بدون هیچ وابستگی به جریان و گروه خاصی وظیفه خود را بر اساس قانون انجام داده هست. فصل الخطاب این انتخابات نیز سخنان هیات مرکزی است.

رئیس هیئت نظارت مرکزی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی با اشاره به ایراداتی که در حوزه اجرایی این انتخابات اتفاق افتاد، تصریح کرد: با وجود این اشتباهات و با تدابیر هیات مرکزی ، انتخابات در سلامت برگزار شد. اگر با وجود این تایید از طرف هیات مرکزی باز هم افرادی صحبت یا اعتراضی دارند راه برایشان باز است و می توانند اعتراض خود را از دیوان عدالت اداری پیگیری کنند.

رئیس هیئت نظارت مرکزی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی صحت این انتخابات را تایید کرد.

قربانی تاکید کرد: ما از ابتدا به هیچ وجه بنایی بر ابطال انتخابات نداشتیم. در این دوره نیز با وجود تمام فشارها 26 درصد زیاد کردن همکاری داشتیم. این عنوان حاصل زحمات هیات مرکزی، اجرایی و سایر دستگاه های همکاری کننده است.

واژه های کلیدی: مرکزی | پزشکی | اعتراض | همکاری | اعتراض | انتخابات | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs